Casting cursus

Het Casten als onderdeel van het vliegvissen

Vliegvissen is een hobby, die de nodige vaardigheid vergt om een maximaal resultaat te bereiken. Dat is voor de meeste vliegvissers ook het leuke en bijzondere aan de sport. Naast de nodige materialenkennis, vergt het vaardigheden om het water ‘goed te kunnen lezen’, de vliegen te binden en om goed te kunnen werpen met de verschillende lijnen die gebruikt worden. De afdeling vliegvissen van de Ruischvoorn organiseert voor al deze activiteiten programma’s en organiseert lezingen om de kennis onder haar leden actueel te houden. (Zie daarvoor ook de agenda die ieder seizoen op de website geplaatst wordt. ) Al enkele jaren organiseert de vliegvisafdeling op een terrein, nabij het clubhuis, de castingcursus. Een keer in de twee weken, op zondagochtend van 10.00 tot 12.00 uur wordt vanaf oktober tot en met maart deze werpcursus gegeven door ervaren instructeurs. De agenda voor het komend seizoen vindt u hieronder. Op deze bijeenkomsten wordt niet alleen gewerkt aan de techniek van de werpers die reeds ervaring hebben, maar is er ook uitgebreid aandacht voor de beginners. Voor nieuwkomers, die nog niet zeker weten of zij deze sport wel willen beoefenen, staat een hengel klaar. Voor hen is het een introductie. Ze hoeven nog geen lid te zijn, maar zijn van harte welkom om kennis te komen maken.

Huishoudelijke regels

De huishoudelijke regels zijn eenvoudig. Je kunt je voor deelname aanmelden,  zoals hieronder is opgegeven. Het prettig als ook het mailadres bekend is met telefoon en huisadres. Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan of is er andere berichtgeving, dan verzorgt het castingteam dit via de maillijst of anderszins. Aanmelding via de mail met persoonlijke gegevens is dan wel zo praktisch. Bij toerbeurt zijn er altijd wel enthousiastelingen die voor koffie en koeken zorgen. Niet de beste prestatie staat centraal, maar vooral ook het samen bezig zijn met deze fantastische hobby. Zorg vooral voor warme kleding en dikke sokken. Het kan in deze maanden koud zijn en dan is het wel zo prettig als de voetjes warm zijn ingepakt. Bij echt slecht weer gaat de cursus niet door, maar daar ontvangen jullie dan een bericht over. Mocht je een keer niet kunnen, geen probleem, meld je gewoon even af via de mail voor de betreffende zondag.

Dan iets over de inhoud van het werpen

De volgende onderdelen krijgen regelmatig aandacht op de club;

  • Het werken aan de basisvaardigheden voor het werpen
  • Het inspecteren en op orde brengen van het materiaal, waarmee geworpen wordt
  • Het werpen over de backhand
  • Het precisiewerpen op de korte afstand met smalle loops en het presenteren van de vlieg in ringen met een diameter van één meter
  • De waterworpen (rollcast en switchcast)
  • Het werpen over de langere afstand (20 tot 30 meter)
  • Het correct uitoefenen van de enkele en dubbele strip
  • Het werpen met verschillende lijnsystemen, zoals zinklijnen, intermediatelijnen, lijnen met sinktips, etc.
  • Ieder seizoen kiezen we voor een bepaald accent, maar uiteraard wordt het programma ook bepaald door wat de deelnemers zelf graag willen oefenen. Er is dus een hoge mate van individuele benadering.

Jullie zijn van harte welkom in het nieuwe seizoen !
Namens de werpinstructeurs:
momenteel zijn we op zoek naar een werpinstructeur.
Het werpen wordt waargenomen door Evert-Jan