Geen Clubavond 16 Maart

Geen Clubavond 16 Maart

Beste Vliegvissers,

Het zal jullie allen niet ontgaan zijn, dat er in Brabant veel aandacht is voor het Corona virus.
Veel voorgestelde maatregelen zijn onder andere sociale onthouding. Daarnaast worden er veel verenigingsactiviteiten afgelast. De Ruischvoorn als club, heeft vergaderingen en de jaarvergadering tot nader order afgelast.

Als afdeling volgen we dit beleid ook. Dit wil zeggen dat er Maandagavond 16 Maart geen clubavond is.  We gaan per geplande clubavond kijken of we deze wel of niet door laten gaan.
Jammer dat het zo loopt, maar we hopen op een spoedige indamming van het virus.

John en Evert-Jan

Leave a Comment